Com treballem

Com Treballem

Com treballem

Al llarg dels tres cicles, procurem que el nen/a vagi adquirint un coneixement, domini i acceptació del seu propi cos, establint una diferència entre si mateix i les persones que l’envolten, i així aconseguir una autonomia progressiva en les rutines i activitats quotidianes al llarg dels seus tres primers anys, a la nostra llar d’infants.

L’adquisició gradual de la coordinació dinàmica general els hi proporciona precisió i soltesa en habilitats perceptives i motores, i aprenen a desplaçar-se de diverses maneres, la qual cosa els fa ser més autònoms. Pel què fa a l’adquisició del llenguatge verbal, dir que els ajudem i els iniciem, perquè els permeti avançar amb la comunicació  amb els del seu entorn,  i també els hi serveixi per a expressar sentiments i emocions.

Treballem a partir de l’observació, experimentació i de la manipulació directa amb els objectes i materials. Creiem en l’aprenentatge directa i amb les coses que els envolten, ja que els ajuda a tractar i aprendre a través de les coses que troben al seu abast diàriament , tant al carrer, com a casa i a l’escola.

La nostra llar d’infants respon a un plantejament educatiu en funció de les necessitats dels infants d’aquestes edats. Alhora, és un espai on l’infant estableix el primer vincle afectiu amb el món, fora de la família, on creix, madura, se l’estima i se’l valora pel què és.

Finalitats