Espais

Espais

Espais

La nostra llar d’infants ofereix unes àmplies instal·lacions, apropiades i adaptades a les característiques dels infants, en les edats compreses  de 0-3 anys.

Disposem de 4 aules molt amplies i amb llum natural, distribuïdes de les següent manera:

Primera Planta

  • 1 aula de 0-1, els lactants (Els Conillets)
  • 1 aula de 1-2 , els caminants (Els Peixos)
  • 1 habitació on hi trobem els bressols on dormen
  • La cuina
  • 1 lavabo pels adults

Segona Planta

  • 1 aula de 2-3 petits (Els Ànecs)
  • 1 una aula de 2-3 grans (Les Marietes)
  • 1 despatx (on ens reunim amb les famílies)
  • 1 sala polivalent (una sala d’usos múltiples, de les quals en poden fer ús totes les educadores amb els infants de cada aula)

La nostra escola consta de quatre línies. Hi ha una aula de 0-1 anys, una aula d’1-2 anys, i després hi ha dues línies de 2-3 petits, i una altra aula de 2-3 grans.

Els infants de dos anys, els dividim amb els que són de principi d’any, i a l’altra aula, els que són de final d’any; i és té en compte el ritme i el moment maduratiu de cadascun. Tot i així , segueixen la mateixa programació i els mateixos objectius, però adequant-lo al ritme corresponent del grup.

Després tenim:

  • 2 patis, on hi toca el sol tot el dia

Projecte Educatiu