Finalitats

Objectius

Finalitats

Les nostres finalitats són clares:

  1. Estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals dels petits.
  2. Potenciar la creativitat, l’interès i la curiositat de la descoberta d’un mateix.
  3. Garantir la seva seguretat i garantir les seves necessitats fisiològiques.
  4. Transmetre, amb l’activitat diària, uns hàbits que els permeten aconseguir autonomia i seguretat i que els faciliten l’adquisició de nous aprenentatges en el seu progrés personal.
  5. Potenciar la convivència, atès que afavoreix la igualtat entre les persones de diferents sexes, cultures i capacitats físiques i psíquiques.

A la nostra Llar d’Infants, creiem que és important la iniciativa dels infants a fi que provin de resoldre els seus petits conflictes i vagin assolint, cada cop més, autonomia i capacitat de saber reaccionar davant dels problemes.

Cal accentuar els aspectes de col·laboració enlloc de competitivitat per a donar als infants un sentit de grup. L’objectiu principal ha de ser oferir una altra casa als infants de 0-3 anys i vagin creixent amb la cooperació de la família i l’escola junts.

Objectius