Metodologia

Metodologia

Metodologia i Línia Metodològica

La línia d’aprenentatge que seguim a la nostra escola, és el descobriment a través de l’acció. Partim de l’entorn més proper dels infants i d’activitats quotidianes del dia a dia.  Intentem fomentar a l’infant, una actitud curiosa i investigadora, que per mitjà de la comunicació, del joc i del què va experimentant, sigui la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges i de la seva autonomia.

Oferim un clima acollidor i de benestar i atenem les necessitats de cadascun d’ells. Els ajudem a créixer, madurar i anar fomentant la seva personalitat basada en la pròpia autonomia, independència, seguretat personal, autoestima, i el desenvolupament emocional i social.

Com Treballem