Model de Gestió

Model-Gestio

Model de Gestió

Realitzem diverses accions:

  • Ens reunim amb les famílies un cop fet el període d’adaptació.
  • Entreguem 2 informes al llarg del curs.
    1. El primer s’entrega al final del primer trimestre (al desembre), per a veure com ha anat l’adaptació a l’aula, amb l’educadora i amb els seus companys/es.
    2. I un segon informe que es dóna a final de curs (al mes de juliol), per avaluar com ha anat desenvolupant-se l’infant, al llarg del curs.
  • Fem entrevistes personalitzades sempre que es requereixi o que les famílies desitgin.
  • Hi ha un contacte diari i directa amb els pares i això creiem que és molt positiu, ja que el que pretenem és que hi hagi cooperació entre la família i l’escola per anar tots a la una.
  • Entreguem una fitxa a la cartera, diàriament, on hi ha especificat l’hora dels canvis de bolquer, les hores de descans, com ha estat l’infant al llarg del dia a l’escola, el menú de dinar i de berenar, etc. Tot està detallat i s’entrega personalment a cada nen/a, perquè pugueu estar al corrent de les primeres necessitats i atencions rebudes.

Qué oferim