Objectius

Argenins - Objectius
Objectius

Els objectius a cumplir:

 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats tot adquirint hàbits bàsics de salut i benestar.
 2. Assolir i comportar-se d’acord amb uns hàbits i unes normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a una col·laboració del grup-classe.
 3. Pel què fa a l’alimentació:
  1. Tenir cura dels menús del menjador de l’escola.
  2. Suggerir a les famílies, que cada dia portin el mateix berenar (tots els infants) que està al full del menú estipulat per setmanes, per tal de que tots mengin igual i fer més fàcil aquest àpat.
 4. Pel què fa al repòs:
  • Des que els infants comencen l’escola, utilitzem les rutines per tal d’agafar el ritme , i respectem al màxim les hores de repòs i son de cada infant.
 1. Pel què fa a la higiene:
  • Que els infants agafin l’hàbit de rentar-se les mans i la cara després d’anar al pati , abans i després dels àpats i/o quan els calgui.
 2. A nivell psicomotriu:
  • Fer activitats per treballar l’esquema corporal i per tenir un bon domini del seu propi cos, ja sigui en temes d’equilibri, postura,etc.
  • Potenciar el coneixement del propi cos.
  • Adquirir destresa amb la motricitat fina.
  • Aprendre a participar en les danses i els jocs de moviment per tal de tenir un bon desenvolupament de les capacitats corporals.
 3. Aprendre la responsabilitat i col·laboració a l’hora de recollir i endreçar les joguines de l’aula.
 4. Afavorir i ajudar-los a adquirir autonomia personal, i que cada cop depenguin menys de l’adult a l’hora de fer les activitats, hàbits i rutines diàries.
 5. Promoure un clima de confiança i proximitat als infants per acollir-los en les seves dificultats i ajudar-los, perquè se sentin segurs i estimats.

Horaris i Permanències