Què oferim

Que-Oferim

Què oferim

En els Argenins, portem a terme un projecte educatiu per aprendre a viure, conviure, créixer, respectar i valorar als companys i a ells mateixos.

Per això, potenciem que cada infant s’enriqueixi amb el contacte dels seus companys/es, amb la dedicació professional de la mestra, amb el gaudir d’un medi preparat per a descobrir i satisfer les necessitats dels infants i de tot allò que l’envolta dins d’aquest entorn.

A la nostra escola, oferim un servei de qualitat en tots els àmbits de l’aprenentatge; com serien: en els hàbits i rutines, en els valors i normes, els hàbits de respecte i convivència, etc. Ens agrada treballar de manera que hi hagi interacció amb els infants i amb l’entorn que els envolta.

Treballem a partir del nivell evolutiu i maduratiu de cada infant i seguim el seu ritme d’aprenentatge, de manera que adaptem els continguts segons el ritme de cadascun, corresponent a cada grup d’edat. Pensem que cal partir de cada infant com a individu únic, i de cada grup d’infants com a una totalitat, també, única.

Tenim en compte que els més petits puguin gaudir d’una correcta evolució, ampliant els seus aprenentatges a través del joc i participant activament de la vida diària del centre, en un entorn segur, confortable,acollidor i transparent.

img1Tenim en compte els seus aprenentatges en aquestes primeres edats de la infància, ja que es realitzen a partir d’experiències significatives que ells van adquirint al satisfer les seves necessitats bàsiques . Nosaltres facilitem en la vida diària de l’escola, una organització eficient i flexible, que permet gaudir i utilitzar els espais, ambients, materials, i realitzar activitats diverses per tots i cadascun dels infants.

Som una escola activa  i constructivista, on ensenyem conceptes a través del joc i de l’acció. Els infants aprenen tot jugant, experimentant, observant, manipulant i estimulant el desenvolupament físic i psicològic per a poder aconseguir un equilibri sa en tots els àmbits i un bon desenvolupament de les seves habilitats.

Metodologia